CURSUS DIALUX EVO 9.1 - OPENBARE VERLICHTING (OVL)

 

Doelstelling:

In deze cursus leert u werken met de vele opties van dit fraaie lichtberekeningsprogramma. Na deze cursus bent u in staat om nog betere project presentaties te verzorgen en complexere projecten uit te voeren. Ook behandelen we diverse onderwerpen en oefenen dit uitgebreid met verschillende cases.

 

Waarom deze cursus?

In de wereld van de openbare verlichting zijn er diverse nieuwe uitdagingen in producten, dimmen en LED toepassingen. Het lichtadvies wordt complexer, ook de regelgeving blijft in beweging en aan het ontwerp en de beoordeling van een advies worden steeds hogere eisen gesteld. Regelmatig zijn er specifieke vragen die verder gaan dan de dagelijkse gang van zaken. Wat gebeurt er met de spiegelingen tijdens een nat wegdek? Wat is de impact van de bestaande OVL op bijvoorbeeld vleermuizen? Hoe gaan we om met de maatschappelijke wensen zoals duisternis? Maar ook vragen die om duidelijke toetsbare resultaten vragen zoals bijvoorbeeld bij smart city concepten.

 

Tijdens deze cursus leert u werken met dit professionele stuk gereedschap welke is voorzien van alle opties om een goed ontwerp te kunnen maken. Stap voor stap gaan we door de mogelijkheden en richten we op de onderdelen welke specifiek zijn bedacht voor licht in de openbare ruimte.

 

Na de cursusdag bent u in staat een gefundeerd ontwerp te maken en/of te kunnen beoordelen.

 

 

Inhoud:

-user interface

-instellingen

-importeren CAD

-tekenen gebouw

-cases exterieur

-gebruik van objecten

-toepassen van armaturen en lichtbronnen

-lichtberekeningen van A tot Z

-EN13201-2017 + ROVL

-werken met wegdekreflecties

-het plannen van licht scenes

-plugins gebruiken

-groeperen van armaturen

-cases voor P, M en C gebieden

-varianten in calculaties

-valse kleuren en isoluxlijnen

-3D simulatie straat

-documentatie samenstellen

-dieper liggende opties

-diverse regelgeving

-toetsen van lichthinder

-verwerken van metingen

-analyse van fotometrische data

-impact licht op flora en fauna

-luminantie onderzoeken

-maatschappelijk kader

-van techniek naar politiek

-vele cases

-tips en meer

 

Lessen:

De theorie wordt mondeling uitgelegd, ondersteund door veel praktijkvoorbeelden die geprojecteerd worden op een presentatiescherm. Er is volop ruimte voor discussie, de vaardigheden worden getraind en diverse praktijkvoorbeelden behandeld. Tijdens de cursus wordt door de deelnemer diverse cases individueel op de meegebrachte Windows laptop uitgewerkt en daarna collectief besproken.

 

 

 

 

CURSUSINFORMATIE

 

------------------------------------------------------

 

DUUR

1 DAG

 

------------------------------------------------------

 

PRIJS

€ 325,- EXCLUSIEF BTW

 

------------------------------------------------------

 

BEVESTIGING

NA UW INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BEVESTIGINGSMAIL EN UW FACTUUR

 

------------------------------------------------------

 

CERTIFICAAT

NA HET AFRONDEN VAN DEZE CURSUSDAG ONTVANGT U HET CERTIFICAAT EVO - OVL VAN DE LIGHTING DESIGN ACADEMY

 

------------------------------------------------------

 

DOELGROEP

VOOR PERSONEN WERKZAAM MET LICHT EN VERLICHTING IN DE OPENBARE RUIMTE

ZOALS GEMEENTEN, FABRIKANTEN EN ADVIESBUREAUS

 

------------------------------------------------------

 

LUNCH

UITERAARD VERZORGEN WIJ EEN HEERLIJKE LUNCH

 

------------------------------------------------------

 

LESMATERIAAL

INCLUSIEF UITGEBREIDE SYLLABUS

 

------------------------------------------------------

 

VOORKENNIS

 

------------------------------------------------------

 

LOCATIE

LIGHTING DESIGN ACADEMY GROTE HAAG 11 AMERSFOORT

 

------------------------------------------------------

 

CURSUSDATA

-23 SEPTEMBER 2020

 

------------------------------------------------------

 

LESTIJDEN

09.00 TOT 16.00 PAUZE VAN 12.00 TOT 13.00

 

------------------------------------------------------

 

INSCHRIJVEN

BIJ VOORKEUR VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON MAAR NATUURLIJK KUNT U ONS ALTIJD EEN E-MAIL ZENDEN.

 

------------------------------------------------------

 

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2020 lighting design academy, all rights reserved