OPLEIDING OPENBARE VERLICHTING

 

Doelstelling:

Deze gespecialiseerde, klassikale opleiding biedt een compleet programma met onderwerpen gericht op de verlichting in de openbare ruimte. U leert alle benodigde kennis betreffende verlichtingskunde, berekenen en toetsen, beheersaspecten en budgetten. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een lichtplan voor de openbare verlichting te ontwerpen en te toetsen.

 

Waarom deze opleiding?

Het vakgebied openbare verlichting is de afgelopen jaren uitgebreider en complexer geworden. Dit betekent dat er hogere eisen aan het lichtplan worden gesteld. Naast het technische deel zijn er ook maatschappelijke en politieke elementen die een invloed uitoefenen op een lichtplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving, milieu en duurzaamheid. Tijdens deze opleiding wordt hier uitgebreid op in gegaan zodat u over de meest actuele kennis beschikt.

 

Studiematerialen en lesdagen:

U krijgt een complete set met materialen, een lesmap en lichtsoftware. Tijdens de  lesdagen worden uw kennis en vaardigheden verder verbeterd. De docenten zijn allen expert in een deelgebied van de openbare verlichting.

 

Verdere gegevens:

Opleidingsduur:

-5 lesdagen en 1 examen(dagdeel)

Tijdstip:

-09.00 t/m 16.00

Start:

-Zie het lesrooster

Investering:

-€ 2.950,- excl. BTW  / inclusief 5 dagen, lesmateriaal, lunches en examen.

 

 

Inhoud:

De opleiding biedt de volgende onderwerpen:

Onderdeel A

-verlichtingskunde

-basisbegrippen

-lichtbronnen

-armaturen

-dimmen en schakelen van verlichting

-systemen en componenten

 

Onderdeel B

-normen en regelgeving

-criteria openbare verlichting

-ontwerprichtlijnen OVL

-functies van de openbare verlichting

-voeding en netconfiguraties

 

Onderdeel C

-financiële aspecten

-kengetallen OVL

-exploitatie

-energiescan

-beheer en onderhoud

 

Onderdeel D

-dynamische verlichting

-smart city concepten

-communicatie

-energie reductie

-beleidsplannen

 

Naast bovenstaande onderdelen zitten in het programma een aantal korte klassikale  cases; een aantal zelfstudie cases en een eindcase.

 

Lesdagen Amersfoort 2021:

 

-20 mei 2021

-27 mei 2021

-3 juni 2021

-10 juni 2021

-17 juni 2021

 

Afronding:

U rond de opleiding af door deel te nemen aan het examen en het uitwerken van een eindcase. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma openbare verlichting.

 

Examen opleiding openbare verlichting:

Het examen bestaat uit 2 verschillende onderdelen (A en B):

A test - vragen over alle aspecten die in de opleiding zijn behandeld, dit deel bevat  meerkeuzevragen en open vragen. Dit schriftelijk duurt maximaal 1,5 uur.

B case - het maken van een lichtontwerp voor een project. Terplekke wordt deze case uitgewerkt. Dit duurt maximaal 1 uur.

 

Examen:

Data in onderling overleg.

 

Vragen?

Heeft u meer vragen of wilt u een persoonlijk studieadvies? Dan verzoeken wij u contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2021 lighting design academy, all rights reserved