Klachten

Klachtenformulier

Wanneer u een klacht heeft over Lighting Design Academy, die u schriftelijk kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van het onderstaande formulier en deze aan ons te zenden. Wilt u liever per post of per e-mail reageren? Stuur uw klacht dan naar het postadres:  Grote Haag 11, 3811 HH  Amersfoort of per email naar info@lightingdesignacademy.org 

Wij nemen uw klacht snel in behandeling en vragen uw geduld voor een periode van max. 3 weken zodat we hier inhoudelijk op kunnen reageren.

Wij zullen er naar streven om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen en dit bij voorkeur in onderling overleg. In voorkomende gevallen kan uw klacht worden voorgelegd aan de branche vereniging NSVV. 

Wij hebben uw inschrijving ontvangen.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.