Lesmaterialen

Lesmaterialen:

Goed en actueel lesmateriaal is een vereiste bij iedere cursus en/of opleiding. Continu vernieuwen we de gebruikte studiematerialen en zorgen zo dat u de meest recente informatie ter beschikking hebt.  

Cursusmappen; Traditioneel gebruikten we cursusmappen en lieten we de lesmaterialen printen bij een drukker. Dit leverde fraaie boekwerken op die in de loop der tijd steeds dikker en uitgebreider werden. Inmiddels gebruiken we nog uitsluitend digitaal lesmateriaal.  

Digitale materialen; Het grote voordeel is dat nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen meteen in de lesmaterialen worden aangepast. Een ander voordeel is dat er in de digitale lesmaterialen kan worden gezocht naar een onderwerp en/of trefwoord.  

Lightcloud; onze online omgeving; Alle deelnemers aan onze opleidingen krijgen toegangsrechten voor Lightcloud. Dit is een online omgeving waar alle lesmaterialen te vinden zijn. Ook de presentaties van onze docenten en additionele achtergrond informatie zijn hier te vinden. De Lightcloud is met PC, tablet of smartphone toegankelijk. Voor toegang tot de Lightcloud is (bij voorkeur) een Gmail account nodig. Deze kunt u gratis aanmaken op www.gmail.com  

LMS (learning management system); Voor onze lessen via e-learning hebben we een eigen platform waar alle (video) lessen en materialen zijn te vinden. Ook zijn er de cases en informatie per cursus en opleiding beschikbaar. Iedere deelnemer heeft een eigen toegang en het LMS is via PC of apps te benaderen. Dit betekent dat er op iedere plek verder geleerd kan worden.  

Virtual classroom; Onze online, live lessen worden via een Zoom connectie gehouden. We besteden (veel) aandacht aan interactie om de aandacht van iedereen er goed bij te houden. We hebben diverse camera's, werken met tekentools en ook zijn mogelijkheden tot brainstormen ingebouwd.  

Tablets; Iedereen heeft tegenwoordig wel minimaal één tablet. Aan te bevelen is om de studiematerialen ook op de eigen tablet te installeren zodat altijd het gehele lesmateriaal bij de hand is. Tevens is er het voordeel dat er op ieder moment aan de studie gewerkt kan worden.