Lid van NRTO

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding:
Lighting Design Academy is sinds maart 2021 lid van de NRTO. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. 

Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheid erkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

De missie van de NRTO is "Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren"

De NRTO telt ruim 500 leden.

Meer informatie:
Link website >>>
Link gedragscode >>>